قیمت های چرخشی

شاخص کل: ۸۰,۷۱۸ ۰/۰۰ |  تعداد شرکت مثبت: ۳۶۳ | تعداد شرکت منفی: ۳۹۵ | تعداد شرکت بدون تغییر: ۱۰۹۱ | ۱۳۹۶/۰۳/۰۸ ۱۰:۲۸

1396/03/08 10:28:19 ق.ظ
در حال بازیابی اطلاعات