اخبار ، تحلیل و گزارش ها

گروه

گزارش مقایسه‌ای شرکت‌های صنعت روی (95/11/20)

محاسبه NAV شرکت سرمايه‌ گذاري‌ صنعت‌ بيمه (95/11/20)

گزارش مقایسه‌ای شرکت‌های فولادی (95/11/13)

گزارش مقایسه‌ای شرکت‌های تولید‌کننده محصولات الفینی (95/11/06)

محاسبه NAV شرکت سرمايه‌گذاري‌ سايپا (95/11/05)

محاسبه NAV شرکت گروه مديريت سرمايه گذاري اميد‌ (95/10/29)

محاسبه NAV شرکت سرمایه گذاري گروه توسعه ملی (95/10/29)

ترامپ و طلا (95/10/25)

محاسبه NAV شرکت سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان (95/10/22)

گزارش مقایسهاي شرکتهاي صنعت خودرو (95/10/22)