اخبار ، تحلیل و گزارش ها

گروه

وزن بیشتر ولی اندک کارشناسان به افزایش قیمت طلا (96/02/09)

محاسبه NAV شرکت سرمايه‌ گذاري‌ صنعت‌ بيمه (96/02/06)

محاسبه NAV شرکت سرمايه‌گذاري ‌بوعلي (96/02/06)

خوشبینی به قیمت طلا علیرغم کاهش تب و تاب (96/02/04)

تحلیل تکنیکال کپرور (96/02/03)

محاسبه NAV سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (96/01/29)

تحلیل تکنیکال وساخت (96/01/29)

ثبت بالاترین قیمت طلا نسبت به 5 ماه گذشته (96/01/28)

محاسبه NAV شرکت سرمايه‌گذاري‌ سايپا (96/01/26)

محاسبه NAV شرکت سرمايه‌گذاري ‌صندوق ‌بازنشستگي (96/01/23)