اخبار ، تحلیل و گزارش ها

گروه

محاسبه NAV شرکت سرمايه‌گذاري ‌سايپا (95/12/21)

محاسبه NAV شرکت سرمايه گذاري دارويي تامين (95/12/21)

انتظار برای افزایش قیمت طلا (95/12/08)

گزارش مقایسه‌ای شرکت‌های صنعت روی (95/11/20)

محاسبه NAV شرکت سرمايه‌ گذاري‌ صنعت‌ بيمه (95/11/20)

گزارش مقایسه‌ای شرکت‌های فولادی (95/11/13)

گزارش مقایسه‌ای شرکت‌های تولید‌کننده محصولات الفینی (95/11/06)

محاسبه NAV شرکت سرمايه‌گذاري‌ سايپا (95/11/05)

محاسبه NAV شرکت گروه مديريت سرمايه گذاري اميد‌ (95/10/29)

محاسبه NAV شرکت سرمایه گذاري گروه توسعه ملی (95/10/29)