آشنایی با ما

آشنایی با شرکت

شرکت کارگزاری بانک اقتصاد نوین (سهامی خاص) در راستای تکمیل زنجیره خدمات بانک اقتصاد نوین در تاریخ 1383/07/25 فعالیت خود را آغاز نمود. و اکنون با بهره مندی از 50 نفر نيـــروی انســاني متـخصــص و تجربه مديـــران خود كه سابـــقه مديريـــت عامــلی كارگزاريــــهای بانـك سپـــه، بانــك تجــارت و بانــك صنــعت و معــدن را دارا می باشنــد، آماده ارائــه كليــه خدمات در زمينـــه بازار سرمايــه به مراجعيـن و سرمايــه گذاران محتـــرم می باشد. همچنین شرکت کارگزاری بانک اقتصاد نوین در سه حوزه اوراق تامین مالی، بورس کالا و بورس انرژی در حال خدمت رسانی می باشد.


خط مشی شرکت

شرکت کارگزاری بانک اقتصاد نوین با رسالت جلب رضایت مشتریان و کمک به ایجاد بازار سرمایه کارا و شفاف در راستای تامین مالی سازمانها وافزایش شفافیت در عرضه و تقاضای بازارهای کالایی فعالیت خواهد نمود.


              

اطلاعات داخلی شرکت

 

تحصیلات سمت هیئت مدیره
فوق ليسانس   رئیس هیئت مدیره آقای افشین کریمی
ليسانس عضو هیئت مدیره    آقای ارژنگ طیب نژاد
فوق ليسانس عضو هیئت مدیره آقای نصراله برزنی 
ليسانس عضو هیئت مدیره  
آقای ارسلان محتشم امیری
ليسانس عضو هیئت مدیره آقای عبدالواحدعامری بافقی 
 فوق لیسانس  مدیر عامل آقای علیرضا فهیمی 

         

سرمایه ثبت و پرداخت شده شرکت مطابق روزنامه رسمی به شماره 139230400906023632 ، 50 میلیارد ریال می باشد.

حسابرس مستقل و بازرس قانونی کارگزاری: موسسه حسابرسی تدوین و همکاران

حسابرس و متولی صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین : موسسه حسابرسی کاربرد ارقام

متولی صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین : موسسه ژرف بین بهبود ارقام

پست الکترونیکی بورس اوراق بهادار:                                                                             bourse.novin@gmail.com

پست الکترونیکی بورس کالا:                                                                                     mercantile@novinbourse.com